Wypełnij formularz deklaracji ZAP-3 w programie fillup

Wydrukuj ZAP-3 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij formularz deklaracji ZAP-3 w programie fillup

Formularz ZAP 3 (dawniej NIP-3)

Od 1 września 2011 r. zmieniły się zasady identyfikacji podatników, płatników i inkasentów, a od 1 stycznia 2012 r. przestał obowiązywać druk NIP-3 w tym zakresie, w którym był on stosowany dotychczas

Wypełnij formularz deklaracji ZAP-3 w programie fillup

Wydrukuj ZAP-3 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl

uruchom online 30 dni
za darmo
Wypełnij ZAP-3 (6)

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006, nr 139, poz. 993) PESEL (Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

Szanowny Panie Ministrze! W związku z likwidacją numeru identyfikacji podatkowej dla osób, które nie posiadają własnych firm i nie są podatnikami VAT, nie będą one musiały od 1 września br. posługiwać się tym numerem w kontaktach z urzędem skarbowym, a wraz z początkiem roku 2012 nadawanie im NIP zostanie zarzucone przez naczelników urzędów.

Od 1 września 2011 r. zmieniły się zasady identyfikacji podatników, płatników i inkasentów, a od 1 stycznia 2012 r. przestał obowiązywać druk NIP-3 w tym zakresie, w którym był on stosowany dotychczas.